Γέροντας Εφραίμ: «Αυτά που δίδει η Εκκλησία είναι σταθμοί ιάσεως και θεραπείας των ανθρώπων»