Ο θεολόγος της πνευματικής πατρότητας Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ο Πρωτοπρ. Χαρίλαος Παπαγεωργίου, μιλάει για τη μορφή του Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου και τη διδασκαλία του για την πνευματική πατρότητα.