Γέροντας Παίσιος ο Αγιορείτης (1924-1994), Ο Ασυρματιστής του Στρατού και του Θεού

Παραγωγή video - ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ - Κέντρον Ενότητος και Μελέτης - Προβολής των Αξιών μας - www.enromiosini.gr