Για μια αγιογραφική και αγιοπατερική θεώρηση της Εκκλησίας

Ο Επίκουρος καθηγητής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων Γεώργιος Παναγόπουλος μιλάει στα πλαίσια παρουσίασης του βιβλίου του με τίτλο: ''Ζητήματα Εκκλησιολογίας''.