Γίνεται αντιληπτός από το πλήρωμα της Εκκλησίας ο λόγος του Ιερέα;

Στο τρίτο μέρος της αποκλειστικής του συνέντευξης στην Πεμπτουσία ο π. Χρήστος Αιγίδης, θεολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Διοίκηση των Εκκλησιαστικών μονάδων επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίον ο κληρικός θα ασκεί την επανατροφοδότηση και τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίον ασκεί την επικοινωνία. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην αξία της επικοινωνίας στο μυστήριο της Εξομολογήσεως.

Κατηγορία:
Θεολογία