Η αγάπη μιας μητέρας – Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος