Η αγιορειτική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη την Παλαιολόγεια Περίοδο

Ο Νίκος Μελβάνι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ίνστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μιλάει στο Θ’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας, με θέμα: «Η αγιορειτική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη κατά την Παλαιολόγεια Περίοδο».