π. Βασίλειος Καλλιακμάνης: Κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της Ακολουθίας του Νιπτήρα

Ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εμβαθύνει στις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις του ευαγγελικού γεγονότος και της ακολουθίας του Ιερού Νιπτήρα που τελείται κατά τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης.