«Η ανακύκλωση στην Ελλάδα πάσχει λόγω πολυνομίας, καθυστέρησης εφαρμογής και αναβλητικότητας»

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσακαλάκης μιλάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αδαμάντιου Σκορδίλη «Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων» και αναφέρεται στην πληρότητα και στην πολύ καλή διάρθρωση του νέου πονήματος του συγγραφέα.