Οι απαρχές του ρωσικού κόμματος και οι προφητείες των χρόνων της Τουρκοκρατίας

Ο Δρ. Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπος Μηνάογλου μιλάει στην Ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στην Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων της Θεολογικής Σχολής. Θέμα της εισηγήσεως του κ. Μηνάογλου είναι: ''Οι απαρχές του ρωσικού κόμματος και οι προφητείες των χρόνων της Τουρκοκρατίας''.