Η ασχήμια του αυτοειδώλου

Ο Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης μιλάει για το πάθος του αυτοειδώλου και την αντιμετώπισή του μέσα από την ορθόδοξη νηπτική παράδοση.