Η διά της σαρκώσεως του Λόγου αποκατάσταση της ειρήνης και η αναγνώριση της δημιουργικής αρχής από τον άνθρωπο

Ο κ. Νικόλαος Ξιώνης, επίκ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής του στη Πεμπτουσία αναφέρεται στην διά της σαρκώσεως του Λόγου αποκατάσταση της ειρήνης και την αναγνώριση της δημιουργικής αρχής από τον άνθρωπο.