Η διαχείριση των γενετικών δεδομένων υπό το πρίσμα της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου: μια θεολογική θεώρηση

Ο Κωνσταντίνος Κορναράκης, Αν. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ εισηγείται το θέμα: «Η διαχείριση των γενετικών δεδομένων υπό το πρίσμα της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου: μια θεολογική θεώρηση» στο 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, το οποίο διεξήχθη στη Νομική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.