Η διδασκαλία της φυσικής και οι πρακτικές εφαρμογές των θεωριών της φυσικής: πυρηνικοί αντιδραστήρες και πρόβλεψη σεισμών

Ο Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Γραμματικάκης μιλάει στην Πεμπτουσία για τη διδασκαλία της φυσικής και οι πρακτικές εφαρμογές των θεωριών της φυσικής: πυρηνικοί αντιδραστήρες και πρόβλεψη σεισμών.