Οι έννοιες ως πηγή γνώσης

Ο Κυριάκος Γκουβέντας μιλάει για την σημασία των εννοιών στην γνώση των πραγμάτων και την πολιτισμική μας αυτοσυνειδησία.