Η επιστήμη της Λαογραφίας στην Ελλάδα

Η Δρα Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μιλάει στην Πεμπτουσία για την επιστήμη της Λαογραφίας στην Ελλάδα.