Η εξ αποστάσεως ναυτιλιακή εκπαίδευση

Ο Ισίδωρος Παχουνδάκης, εξειδικευμένος στα ζητήματα ναυτιλίας, στο πρώτο μέρος της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Περμπτουσία ενημερώνει για την αξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ναυτιλία, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από τον ευέλικτο αυτόν τρόπο εκπαίδευσης.