Κωνσταντίνος Ξενόπουλος: Η Σταύρωση και η Ανάσταση στην ορθόδοξη εικονογραφία

Ο Αγιογράφος Κωνσταντίνος Ξενόπουλος μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η εικόνα της Σταύρωσης και της Ανάστασης στην ορθόδοξη εικονογραφία.