Η ύλη και το κενό

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία, 27 & 28 Μαΐου 2014, κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης. Ευτύχης Μπιτσάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Η ύλη και το κενό