«Η υμνογραφία ήταν ο τρόπος με τον οποίο όλο το Βυζάντιο μάθαινε γλώσσα»

Τοποθέτηση της Άννας Κόλτσιου-Νικήτα στο  Α΄ Διεθνές Συμπόσιο Ομιλητικής με θέμα: «Η σπουδή της ομιλητικής και η έρευνα. Συμβολή στο κήρυγμα της Εκκλησίας και στη μετάδοση του μηνύματός της στον σύγχρονο κόσμο» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αί της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. τη 1η Μαρτίου, 2019.