Η υπέρβαση του κλασικισμού στις παλαιολόγειες τοιχογραφίες της Ι.Μ. Παντοκράτορος

Ο Ιερομ. Λουκάς Ξενοφωντινός μιλάει για τις τοιχογραφίες τις Ι.Μ. Παντοκράτορος, το κλασικισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνικής του εικονογράφου της παλαιολόγειας περιόδου που ιστόρησε την Μονή Παντοκράτορος. .