Η ησυχία στους Τρείς Ιεράρχες

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Γεώργιος Μαντζαρίδης, μιλάει για το ασκητικό και ησυχαστικό φρόνημα των Τριών Ιεραρχών.