Η ιστορία μέσα από τις πηγές: Κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία

Ο καθηγητής Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Γεώργιος Παπάζογλου, σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλάει για την σημασία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ιστορικών πηγών ούτως ώστε η ιστορία να μένει και να διδάσκεται αναλλοίωτη και να μην επαναλαμβάνονται σφάλματα του παρελθόντος.