Η λαμπρή υποδοχή της Παναγίας Παραμυθίας στον Άγιο Δημήτριο