Η μαρτυρία της Φιλοκαλίας

Ο Επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Ware σε εκδήλωση που πραγματαποιήθηκε στα πλαίσια της 4ης Έκθεσης Χριστιανικού Βιβλίου ομιλεί για την πνευματική σημασία της Φιλοκαλίας και την επίδρασή της σε ορθοδόξους και μη.