Η μετάνοια ως διαρκής σύνδεση με το Θεό

Ο Πρωτοπρ. Χαρίλαος Παπαγεωργίου μιλάει για το μυστήριο της μετάνοιας στην πνευματική ζωή.