Η Μονή Χιλανδαρίου το 18ο αι: Η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες εξελίξεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

Ο Ognjen Krešić, βοηθός ερευνητής στο Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών SASA μιλάει στο Ι' Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας Θεσσαλονίκης με θέμα: «Βήματα προς τη νέα εποχή. Το Άγιον Όρος κατά τον 17ο και 18ο αιώνα». Τίτλος της εισήγησης είναι: ''Adapting to Shifting Imperial Realities: Hilandar Monastery in the 18th Century''.