Η νέα έκδοση των χειρογράφων της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στη σειρά Archives de l’ Athos

Χαιρετισμός Μοναχού π. Αρσενίου Βατοπαιδινού στην εκδήλωση «Από το Βυζάντιο στους Οθωμανούς. Η Μακεδονία σε μετάβαση μέσα από τα έγγραφα της Μονής Βατοπαιδίου (1377-1500), η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με αφορμή την έκδοση του τρίτου και τελευταίο τόμου των Βυζαντινών Εγγράφων της Μονής  (Actes de Vatopedi)  στη σειρά Archives de l’ Athos.