Η νικηφόρα μάχη των Γιανννιτσών το 1912

Ο Ιστορικός Ιωάννης Παπαλαζάρου μιλάει για την γεγονότα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας με τη νικηφόρα έκβαση της μάχης των Γιαννιτσών στις 19-20 Οκτωβρίου του 1912 η οποία καθόρισε και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.