Η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης χθες και σήμερα

Ο Δρ Αντώνιος Χατζόπουλος μιλάει για την και την παρουσία των Πολιτών  στην Ιστορία και το Πολιτισμό της Κωνσταντινούπολης.