Ο οσιακός βίος του αγ. Ανθίμου του εν Χίω (1ο μέρος)

Ο Αρχιμ. Δημήτριος Καββαδίας μιλάει για τον οσιακό βίο του αγ. Ανθίμου του εν Χίω ο οποίος εκοιμήθη την Δευτέραν 15 Φεβρουαρίου 1960 η δε εκταφή των τιμίων και μυροβόλων του λειψάνων εγένετο στις 3 Σεπτεμβρίου του 1965. Η επίσημη αγιοκατάταξή του έγινε στις 14 Αυγούστου 1992.

Δείτε εδώ το δεύτερο μέρος.