Η παραβολή των δέκα παρθένων

Ο π. Ιωάνννης Σκιαδαρέσης, Καθηγητής της ερμηνείας και θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναλύει την παραβολή των δέκα παρθένων, που αναγινώσκεται την Μ. Τρίτη.
Κατηγορία:
Εκκλησία
Θέμα:
Παραβολές