Η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη στη Ρωσία

O Boris Fonkich, Ομότιμος Καθηγητής παλαιογραφίας και βυζ. φιλολογίας Πανεπ. Μόσχας μιλάει για το πέρασμα του Ευγένιου Βούλγαρη από τη Ρωσία και τα τεκμήρια της εκεί παρουσίας του μεγάλου λόγιου ανδρός.