Η παρουσία του καθολικισμού στην Ελλάδα στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας

Παρακολουθήστε την εισήγηση του Γιώργου Καραμπελιά στο Γ΄ Θεολογικό Συνέδριο της Ι.Μ. Ναυπάκτου, «Δυτική Θεολογία: θεωρία και πράξη», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Μητροπόλεως.