Οι παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Γιώργος Λυσαρίδης, Εκπαιδευτικός-πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού στην ομιλία του με τίτλο: "Το διαχρονικό πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου: Συμπτώματα – Παθογένειες )", που αποτελεί μία διάγνωση της προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Εντοπισμό και αξιολόγηση συμπτωμάτων και παθογενειών στην οργάνωση και διοίκηση του ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο της Ημερίδας «Ποδόσφαιρο και Έννομη Τάξη», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, στις 18-4-2015, στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι.