Η πνευματικότητα της τέχνης. Από τον Μιχαήλ Άγγελο στον El Greco – Η εποχή της Αναγέννησης

Ο Ευάγγελος Παππάς, Εικαστικός, Συγγραφέας μιλάει στην Πεμπτουσία για την πνευματικότητα της τέχνης, από τον Μιχαήλ Άγγελο στον El Greco – Η εποχή της Αναγέννησης, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη περίοδο της Αναγέννησης και τον μεγάλο εκφραστή της τον Μιχαήλ Άγγελο.