Η πόλη της Θεσσαλονίκης ως ανάχωμα στην κατακτητική επέλαση των Σλάβων

Ο Ιωάννης Ταρνανίδης μιλάει στο  Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Οι δρόμοι του Ελληνικού Πνεύματος στο κόσμο των Σλάβων», Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος -Εις Μνήμην καθηγητού Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου αναπτύσσοντας το θέμα: «Η πόλη της Θεσσαλονίκης ως ανάχωμα στην κατακτητική επέλαση των Σλάβων και συγχρόνως ως Πύλη εισόδου των ελληνοβυζαντινών πολιτιστικών αγαθών στον κόσμο τους».