Η πολιτισμική ταυτότητα του Βυζαντίου

Ο Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Νικόλαος Παπαδημητρίου μιλάει για την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.