Η πολιτιστική σύνδεση μας με την Ανατολή

Ο Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής Εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στην Πεμπτουσία για την πολιτιστική σύνδεση μας με την Ανατολή.