Η πορεία της Ορθοδοξίας στην Ουγκάντα

O Εμμανουήλ Καμάνια, Φοιτητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. μιλάει για την πορεία της Ορθοδοξίας και τους πρώτους χριστιανούς στην Ουγκάντα.