Η προστασία δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων στον ΓΚΠΔ

Η Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου εισηγείται το θέμα: «Η προστασία δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων στον ΓΚΠΔ» στο 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, το οποίο διεξήχθη στη Νομική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.