Η σχέση της ανθρωπολογίας με τη ψυχολογία στο έργο του αγ. Θεοφάνη του Έγκλειστου

Ο Ιερομόναχος Ειρηναίος Pikovskiy, Ι.Μ. Stretensky Μόσχα μιλάει στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η επικαιρότητα των Πατερικών Σπουδών στο σύγχρονο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης 29-30 Μαΐου 2019. Θέμα της ομιλίας είναι: «Η σχέση της ανθρωπολογίας με τη ψυχολογία στο έργο του αγ. Θεοφάνη του Έγκλειστου».