Η στάση του Ευγένιου Βούλγαρη έναντι του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού

Ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός μιλάει για την μετάβαση του Ευγένιου Βούλγαρη στην Δύση και τη σχέση του με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό.