Οι σύγχρονες τεχνολογίες ανακύκλωσης μέσα από το βιβλίο του Αδαμάντιου Σκορδίλη

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες ανακύκλωσης που περιγράφονται στο βιβλίο του Αδαμάντιου Σκορδίλη «Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων» κατά τον σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου.