«Η σημασία των πατερικών σπουδών για τις θεολογικές σπουδές»

Ο Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης διαβάζει την εισήγηση του Καθηγητού Ζαν Κλόντ Λαρσέ στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η επικαιρότητα των Πατερικών Σπουδών στο σύγχρονο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης 29-30 Μαΐου 2019. Θέμα της ομιλίας είναι: Η σημασία των πατερικών σπουδών για τις θεολογικές σπουδές.