Η συμβολή της βυζαντινής εικόνας στην διαμόρφωση της προσωπικότητος

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σταύρος Μπαλογιάννης μιλάει για την δυνατότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τον αισθητό κόσμο και τις επιδράσεις της βυζαντινής εικόνας επί της ψυχοσωματικής υποστάσεως του ανθρώπου.