Η συνάντηση της ελληνικής τέχνης με τον ανατολίτικο πολιτισμό

Ο Καλλιτέχνης Ούρεσης Τοντόροβιτς μιλάει για τις πολιτισμικές σχέσεις και επιρροές της ελληνικής τέχνης με την ανατολίτικη παράδοση.