Η συναίνεση στη βιοϊατρική και κλινική έρευνα. Επιστημολογικά και ηθικά ζητήματα

Η κα Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης εισηγείται το θέμα: «Η συναίνεση στη βιοϊατρική και κλινική έρευνα. Επιστημολογικά και ηθικά ζητήματα» στο 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, το οποίο διεξήχθη στη Νομική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.