Η σπουδαιότητα των Μουσικών Σχολείων

Στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του στην Πεμπτουσία, ο Παναγιώτης Καλαμπάκας, πρωτοψάλτης του Ι. Μητροπολιτικού Ναού των Τρικάλων, μιλά για τα μουσικά σχολεία και την σημασία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, του οποίου υπήρξε ο πρώτος διευθυντής.