Η «τέλεια» προσευχή

Ο αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Κανάκης μιλάει για την προσευχή.